Astsubay Maaşı Ne Kadar? Aralık 2023 Güncel Bilgiler

Astsubay Maaşı Ne Kadar? Aralık 2023 Güncel Bilgiler

Astsubay Maaşı pek çok kişinin merak ettiği maaş rakamlarından biridir. 2023 temmuz ayı maaş güncellenmesi yapıldığı zaman astsubay maaşlarının da değiştiği görülmektedir. Astsubay maaşlarının çalışma durumu ve kıdem gibi faktörlerle değişiklik göstereceğini belirtmek gerekir.

Bir astsubay ortalama olarak 30.010 TL almaktadır. En düşük astsubay maaşı ise 24.010 TL’dir. Astsubayın almış olduğu kıdem ve diğer maaş değiştirici faktörler eklendiğinde bu rakamın en yüksek 62.970 TL ulaştığı görülmektedir.

Astsubayın hangi konumda çalıştığı ve bağlı olduğu kurumun kendisine verdiği görevler göz önünde bulundurarak astsubay maaşlarını birbirinden farklı rakamlara ulaştığı görülmektedir. Diğer astsubay maaşları aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Astsubay Maaşı 2024

Astsubay Maaşı 2024

EN DÜŞÜK ORTALAMA MAAŞ EN YÜKSEK
24.010 ₺ 30.010 ₺ 62.970 ₺
  • Yedek astsubay maaşı ortalama olarak 24.860 TL’dir. Bu rakamın subayın rütbe alması ile birlikte 35.760 TL’ye ulaşabilir.
  • Hava astsubay maaşı ise ortalama olarak 24.010 TL almaktadır.
  • Kara astsubay maaşı da yine aynı şekilde 24.010 TL’dir.
  • Denizci astsubay maaşı tıpkı hava astsubay ve kara astsubayda olduğu gibi ortalama olarak aldığı en düşük maaş 24.010 TL’dir.

Astsubay maaşı almış olduğu rütbeye ve kıdeme göre değişiklik göstermektedir. Tablo incelendiğinde her bir subay görevi maaşını birbirinden farklı olduğu doğrulanmaktadır. Bir astsubay yapmış olduğu görevde ne kadar fazla faaliyet gösterirse maaşı da aynı oranda artacaktır.

Astsubayın almış olduğu ortalama maaş 30.010 TL’dir. Fakat bu rakam subayın çalışma durumuna göre yukarıda da incelendiği gibi değişiklik gösterebilmektedir.

Bir Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Bir astsubay ne kadar maaş alıyor diye merak eden kişilere çalışma kurumuna göre de subay maaşının değişiklik göstereceğini belirtmek gerekir. 2023 yılında değişen maaş rakamları astsubay maaşının ne kadar arttığı konusunda pek çok kişiyi ilgilendirmektedir. Alınan verilere bakıldığında maaşın ortalama olarak 30.010 TL olduğunu söylemek mümkündür.

Subayların çalışma hayatı ve sorumlulukları çalışmakta oldukları kurum ve seçmiş oldukları subay rütbesine göre değişiklik göstermektedir. Çalışma saatleri ve yoğunluğu da aynı şekilde farklıdır.  2023 yılı itibarıyla alınmış olan en yüksek astsubay maaşı 62.970 TL’dir.

2023 Subay Maaşları Ne Kadar?

2023 subay maaşları ne kadar olduğu hakkında yukarıda detaylı bilgileri bulunmaktadır. Toparlanacak olursa yedek subay maaşı ile hava ya da jandarma astsubayı maaşının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bunun sebebi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere güncel subay maaşlarını birbirinden farklı olması çalışma koşulları ve saatleri dikkate alındığında farklılık gösterdiği görülmektedir.

Örnek olarak değerlendirilecek olursa denizci astsubayının yapmış olduğu görevler ile hava astsubayının yapmış olduğu görevler birbirinden farklıdır. Ortak noktada oluşturulduğunda vatanı koruma görevi ile bütünleştirilse de kendi içinde görev farklılıkları görülmektedir. Bu da direkt olarak maaşlara yansımaktadır.

Özellikle merak edilen yedek Astsubay maaşı bu konuda rütbeye ve yaptığı işe bağlı olarak farklı maaşlar aldığı görülmektedir. Aşağıdaki maddeler incelendiğinde;

  • Yedek astsubayın almış olduğu ortalama maaş 24.860 TL’dir.
  • Yedek astsubayın aldığı en düşük maaş ise 19.890 TL’dir. Maaşındaki bu düşüklük kendi rütbesinden ve yapmış olduğu işten kaynaklı olmaktadır.
  • Yedek astsubayın almış olduğu en yüksek maaş ise 2023 verilerine göre 35.760 TL’dir.

Hava astsubay maaşı 2023 yılı temmuz zamlarında yapılan güncelleme de ortalama olarak 30.010 TL olduğu görülmektedir. Hava astsubayı zaman içerisinde almış olduğu rütbe ve kıdemlerle bu maaş oranını yükseltebilmektedir. Aynı zamanda Medeni durumu çalışma koşulları ve emeklilik süresi gibi faktörler ele alındığında maaşın yükselmesi söz konusudur.

Bir Astsubay Kaç Yıl Görev Yapar?

Bir astsubay kaç yıl görev yapar? Bu soruya cevaben bir astsubayın Kanuni olarak mecburi hizmet süresinin en az 15 yıl olduğu görüntülenmektedir. Türk silahlı kuvvetleri personel kanunu tarafınca bu süre mecburi görev süresidir.

Bir Astsubay Kaç Yıl Görev Yapar

Bir Astsubay Kaç Yıl Görev Yapar

Astsubay maaşı 2023 yılında artış göstermesi diğer bütün maaşları eklemektedir. Ortalama olarak alınan maaşın 30.010 TL olduğu görülmektedir. Fakat bu rakamın subayın çalışma koşulları ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte emekli astsubay maaşı değişen maaş rakamlarına göre gündeme gelmektedir. Emekli olmuş bir astsubayın maaşı ortalama olarak en düşük 24.100 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam emekli astsubayın rütbesine göre farklılık gösterebilir.

Diğer askeri personellerin maaşlarına da aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Muhtar Maaşı Ne Kadar? – 2024 Ocak Muhtar Maaşları Güncellendi

Maaş 4 saat önce

Muhtar Maaşı gelen zamlarla merak edilen maaşlar arasında yer almaktadır. Muhtar maaşı olarak alınan ortalama rakamı 17.850 TL olduğu görülmektedir. İşe yeni başlamış olan muhtarın almış olduğu maaş ortalama olarak 17.002 TL’dir. Bu rakam alınan en düşük muhtar maaşıdır.İçindekiler2024 Muhtar Maaşı Ne Kadar Oldu?Kaç Yıl Muhtarlık Yapan Emekli Olur?Ocak 2024 Muhtar Maaşları Ne Kadar Olacak?Kimler Muhtar Adayı Olabilir? Alınan en yüksek muhtar maaşı ise 18.400 TL’dir. Muhtarların mesai saatleri içerisinde yapmış olduğu görevler ve diğer belirleyici unsurlar maaşın yükselmesine neden olabilmektedir. Muhtarlar görev aldıkları beldelerde yapmış oldukları işler neticesinde zaman zaman çok yoğun mesailer yapabilmektedir. Ek olarak muhtarın yaşı öğrenim durumu ve diğer unsurlar maaşına doğrudan etkilemektedir. 2024 yılının ocak ayında yapılan maaş güncellemeleri pek çok kişiyi etkilediği gibi muhtarları da etkilemiştir. Eski muhtar maaşı 2023 yılında ortalama olarak 11.402 TL idi. Enflasyon ve diğer konular bütün maaşların yükselmesine neden olduğu gibi  muhtar maaşlarını da etkilemiştir. Muhtar görev yaptığı beldede […]

Paramedik Maaşı Ne Kadar? – 2024 Zamlı Paramedik Maaşları Güncel

Maaş 4 gün önce

Paramedik Maaşı 2024 yılı maaş zamlarından bakıldığında ortalama maaşın 31.700 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam zam öncesinde 18.200 TL idi. Yapılan zamlar pek çok maaşın etkilenmesine neden olmaktadır.İçindekilerParamedik Maaşı Ne Kadar? Devlette Ne Kadar Alıyor?Paramedik Kaç Saat Çalışır?4 Yıllık Paramedik Ne İş Yapar? Paramedik maaşı 2024 yılında alınan en yüksek rakamın 41.230 TL olduğu görülmektedir. Çok daha deneyimli paramediklerin almış olduğu bu maaş yapmış oldukları görevler ve harcamış oldukları vesairelere bağlı olarak farklı olabilmektedir. Paramedikler zaman zaman çok fazla yoğun mesai harcadıklarından almış oldukları maaş doğal olarak etkilenmektedir. Aynı zamanda iş tecrübesine bağlı olarak maaş artışında söz konusudur. Maaşını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlardan ilk ikisi kıdem ve çalışma saatidir. Bu ikisi maaşı doğrudan etkilemektedir. Zaman zaman çok yoğun mesai saatleri içerisinde olan paramediklerin çalışma saatleri haftadan haftaya değişiklik gösterebilmektedir. Paramedik uzmanının yapmış olduğu işler de işin de gelişmesine ve deneyimli hale gelmesine destek olmaktadır. Bu şekilde de maaşını […]

Kaymakam Maaşı Ne Kadar? – 2024 Güncel Kaymakam Maaşları

Maaş 1 hafta önce

Kaymakam Maaşı yapılan yeni güncellemelerle değişiklik gösteren maaşlar arasında yer almaktadır. Yapılan güncellemeler ışığında bir kaymakam aylık olarak ortalama 95.000 TL aldığı görülmektedir. Kaymakam maaşının en alt rakamı 74.944 TL’dir.İçindekilerKaymakam Maaşı Ne Kadar Alır?Kaymakamın görev süresi kaç yıldır?Kaymakam Nereye Kadar Yükselir? En yüksek kaymakam maaşı ise 199.200 TL’dir. Bu rakamların ortalama değer olduğu varsayıldığında rakamların çalışma koşulu görev türü ve diğer maaşa etkileyecek unsurlar dikkate alındığında değişiklik göstermesi söz konusudur. 2024 yılı ocak ayında yapılan maaş güncellemeleri rakamları yukarıya çektiği görülmektedir. Güncel kaymakam marşı kaymakamın yaptığı görev ve sorumluluklarına aynı zamanda çalışma saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.  Kaymakamların çok yoğun mesai saatleri içerisinde olmasıyla almış oldukları ortalama maaşın yükselmesi söz konusudur. İlçede görev yapan kaymakam ilçenin tüm genel idaresinden sorumlu olan kişidir. Bakanlıkların koymuş olduğu kuruluş kanunlarına göre ilçede gerektiği kadar teşkilat bulundurması ve bu teşkilatın kendi emri altında olması söz konusudur. Kaymakam Maaşı Ne Kadar Alır? Kaymakam maaşı veya […]

0 Yorum

Yorum Yaz

Rastgele

Web sitemiz, gezinme deneyiminizi ve ilgili bilgileri sağlamak için çerezleri kullanır. Web sitemizi kullanmaya devam etmeden önce, şunları kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası