Uzman Öğretmen Maaşı – 2024 Öğretmen Maaşları

tarafından
Uzman Öğretmen Maaşı – 2024 Öğretmen Maaşları

Uzman Öğretmen Maaşı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle 2023 yılında güncellenen maaşlar arasına giren uzman öğretmen maaşları zamla birlikte artmıştır.

Pek çok kişinin merak ettiği uzman öğretmen maaşının ortalama olarak 36.634 TL olduğu görülmektedir. 1/4 oranında görev alan o zaman öğretmen maaşlarının enflasyon oranı dikkati alınarak bu rakamı ulaştırıldığını belirtmek gerekir.

Uzman öğretmenin almış olduğu maaş işe ilk girdiği zamanlarda bu miktarın biraz altında olabilmektedir.  İş tecrübesine bağlı olarak uzman öğretmen maaşı diğer pek çok maaş gibi artış gösterebilmektedir. Burada önemli olan öğretmenin ne kadar kaliteli bir eğitim verdiğidir. Zamanda uzman öğretmenin hangi yerde çalıştığı da maaşını direkt olarak etkilemektedir.

Özel sektörde çalışan öğretmen devlette çalışan öğretmene göre biraz daha fazla maaş alabilmektedir. Özel sektörde faaliyet gösteren öğretmenlerin almış oldukları maaş bağlı oldukları eğitim kurumuna bağlı değişiklik gösterebilmektedir.

Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar?

Uzman öğretmen maaşı ne kadar diye soranlara yanıt olarak 1/4 derecesinde öğretmenlik görevini atanmış olan bir kişinin ortalama olarak en düşük 26.642 TL ile 36.634 TL arasında aldığını görmek mümkündür.

Aynı şekilde başöğretmenlerin almış oldukları maaş 2023 zamlarına göre 29.525 TL ile 42.640 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman öğretmenlerin ve başöğretmenlerini almış oldukları maaş birbirinden farklıdır. Çünkü eğitim tecrübeleri ve iş tecrübeleri birbirlerinden ayrıldığı için sektörde farklı şekilde eğitim verdikleri ve çalışma saatlerinin de aynı oranda farklılık göstermesi ile birlikte maaşlarının da bu durumdan etkilenmesi söz konusudur.

O zaman öğretmen maaşları ve başöğretmen maaşı hakkında aşağıdaki maddeleri incelemek konuyu açıklık getirmek için yeterli olabilmektedir.

Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar? - 2024

Uzman Öğretmen Maaşı Ne Kadar? – 2024

  • Alınan verilere göre uzman öğretmenin almış olduğu en düşük maaş 26.640 TL’dir.
  • İşe yeni başlamış Bir uzman öğretmenin almış olduğu maaş da aynı şekilde 26.640 TL’den başlamaktadır.
  • Alınan ortalama maaş değeri ise 36.634 TL’dir. Alınan en yüksek maaş değeri ise 42.640  TL’dir.
  • Başöğretmenin almış olduğu maaşa göre en düşük değer 29.538 TL’dir. En yüksek değer 42.640 TL’dir.
  • 2023 öğretmen maaşı kadrolu rakamlarının 26.640 TL ile 29.538 TL arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir.

Yukarıdaki maddelere bakıldığında uzman öğretmen maaşının ve başöğretmen maaşını birbirinden farklı rakamlarda seyrettiği görülmektedir. Maaşı direkt olarak etkileyen faktörler göz önünde bulunduğunda bu rakamların değişiklik göstermesi son derece normaldir.

Sözleşmeli Öğretmen Maaşı Ne Kadar 2023?

Sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar sorusunda yanıt olarak 2023 yılında yapılmış olan maaş zamlarına bakıldığında bu değerin ortalama olarak 12.700 TL’den başladığını belirtmek gerekir. Uzman öğretmen maaş farkı bu rakam ile karşılaştırıldığında rakamın düşük olduğu görülmektedir.

Uzman öğretmenlerin almış oldukları maaş kendi branşlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zamanda çalışma saatleri ve yapmış oldukları ek mesailer de maaşlarını direkt olarak etkilemektedir. Ek olarak hangi eğitim kurumu ile çalıştıkları da maaşlarını etkileyen en belirleyici unsurlardan biridir.

En Yüksek Öğretmen Maaşı Hangi Branş?

En yüksek öğretmen maaşı hangi branşta yer almaktadır sorusu pek çok öğretmen adaylarının sorduğu sorular arasında yer almaktadır. O zaman öğretmen maaşlarının en alt limit olarak 26.642 TL’den başladığını söylemek mümkündür. Bu limit sadece branşın değil öğretmenin kendine katmış olduğu iş tecrübesine bağlı olarak da artış gösterebilir. Uzman öğretmen maaşı olarak alınan en yüksek değerin 36.634 TL olduğunu söylemek mümkündür.

Öğretmen maaşları kıdem ve çalışma kurumuna bağlı olarak değişiklik göstereceğinden bu rakamın ortalama bir değer olduğunun altını çizmek gerekir.

Kadrolu Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kadrolu öğretmenler ne kadar maaş alıyor sorusu pek çok kişi tarafından cevaplanması beklenen sorular arasında yer almaktadır. Memurlara yapılan zamların temmuz ayında belirlenmesi ile birlikte ¼ derecesindeki kadrolu öğretmenlerin almış oldukları maaş ortalama olarak 18.246 TL ile 29.538 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Kadrolu Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kadrolu Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Kadrolu öğretmenlerin uzman öğretmenlere göre almış oldukları maaş ortalama olarak hemen hemen aynı rakamlarda seyretmektedir. Yapmış oldukları iş ve benzeri maaşı etkileyecek faktörlerin dikkate alınması ile bu maaş farkı değişiklik gösterebilmektedir. Öğretmenin eğitim hayatındaki almış olduğu başarılar ve kıdem gibi durumlar dikkate alındığında her öğretmenin almış olduğu maaş çok cüzi miktarda farklılık gösterebilmektedir.

Diğer yazılarımıza da bakabilirsiniz.

Bu Yazıyı Faydalı Buldunuz mu?

Yorum Ekle