Yayın İlkeleri

YeniMaas.com, geniş bir okuyucu kitlesine çeşitli konularda içerik, haber veya hizmet sunan bağımsız bir internet sitesidir. YeniMaas.com, belirli bir yayın ilkesiyle hareket etmeyi taahhüt eder ve bu ilkelere sadık kalarak içerik sunar.

YeniMaas.com Yayın İlkeleri:

  • Doğruluk ve Güvenilirlik: Sitemizde yayınladığımız haberler ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan asla paylaşılmaz. Bu doğrultuda, yanlış bilgilere yer vermemek, gerçekçi ve tarafsız içerikler sunmak önceliklerimiz arasındadır. Doğruluk ve güvenilirlik, yenimaas.com’un en temel ilkelerindendir. Hataların düzeltilmesine ve yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve düzeltmelere saygı gösteririz.
  • Saygı: İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırk, cinsiyet, yaş, sağlık durumu, siyasi görüşler, sosyal düzey, toplumsal görüş veya dini inançları açısından aşağılamayız. Özellikle çocuklar, engelliler, azınlıklar ve toplumun hassas gruplarına bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz. Dini ve ahlaki konularda kin ve nefreti körükleyecek, milli birlik ve beraberliği bozacak içeriklere imkan tanımamaya özen gösteririz. Ayrıca düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı içeriklerden kaçınırız.
  • Kişi Hakları: İçeriklerimizin, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasına özen gösteririz. Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve izinsiz olarak kişisel bilgileri veya özel yaşamı ihlal etmeyiz. Kişilerin özel yaşamını, kamu yararı olmadığı sürece yayın konusu yapmayız ve izin almadan başkalarının kişisel bilgilerini veya fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız. Eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan ifadelerden kaçınırız.
  • Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği: İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları birden fazla bakış açısını içerecek şekilde sunarız. Bireysel görüşler yerine nesnellik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalırız.
  • Dürüstlük ve Bağımsızlık: YeniMaas.com, siyasi veya ticari baskılara boyun eğmeyen bağımsız bir internet sitesidir. Siyasi veya kişisel çıkarların içeriklerimize etki etmesine izin vermez, dürüstlük ve bağımsızlık ilkelerini koruruz. Tüm içeriklerimiz için tarafsızlık, gerçekçilik ve doğruluk esastır. Kamuoyunu yanıltabilecek içeriklerden uzak durur ve kaynakları mutlaka gösteririz. Diğer Türk siteleriyle aynı sektörde içerik paylaşmamayı ilke ediniriz.
  • Toplumsal Değerlere Saygı: İçeriklerimizin toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına uygun olmasına özen gösteririz. Aile yapısını zedeleyebilecek nitelikte içeriklerden kaçınız ve kimseyi suçlu ilan etmeden suçlu olduğu bir yargı kararı olmadıkça yayın yapmayız.

 

Hedefimiz, yenimaas.com olarak yayın ilkelerimize bağlı kalarak içerik üretmeye ve okuyucularımıza değerli bilgiler sunmaya devam etmektir. Daha fazla bilgi için “Hakkımızda” ve “İletişim” sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.